SAL7387, Akte: V°102.4-R°105.1 (172 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°102.4-R°105.1  
Act
Datum: 1493-09-12

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Want aelbrecht [bouts] als man en(de) momboir van/
lijsbetthe(n) nausnyders wed(uwe) arnts wijlen kerstine(n)/
geheete(n) cuttens die nae des(er) stadt recht gebreck/
geleydt zijnde voir wettich gebreck uuyt/
crachte van scep(enen) brieve(n) van loeven(en) tot allen/
den goeden beyde have ende erve jans en(de)
//
henricx van schoelant gebruede(re)n henricx wijlen crauwels/
ende jacops wittema(n)s zoe wair die gelegen zijn/
hem met div(er)s(en) br(ieven) gescreven aenden meye(r) van zichen(en)/
oft zijne(n) stadhoude(r) te thielt alle deselve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende den selve(n) gebruers der wed(uwe)/
henr(ix) wijlen crauwels jacoppe wittema(n)s en(de) janne/
vos dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) oft zij hen tegen de selve/
leveringe en(de) dachbe hadden willen oppone(re)n doen besceyd(en)/
Ald(aer) zij op heden als ten v(er)streken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch niema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
geleyd(en) altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijck gebleken heeft bij r(e)sc(ri)pte/
des voirs(creven) meyers van thielt en(de) oic bij rapporte van/
gielijse eveloege des(er) stadt bode de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dachbesceydinge gesciet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleidd(en)/
niet en comp(ar)eert voir den opstaen(en) smeyers ende/
der scepen(en) datmen den selven geleydden houden soude/
inde macht van zijnen beleyde scepen(en) brieven en(de)/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es/
in scampno septembr(is) xii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus