SAL7387, Akte: V°103.2-R°104.1 (174 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°103.2-R°104.1  
Act
Datum: 1493-09-12

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Want lodewijck de voecht als actie hebben(de)/
vand(en) beleyde en(de) scep(enen) br(ieven) van loeven(en) d(aer)mede jan/
sp(er)maige nae des(er) stadt recht voir sijn wettich/
gebreck uuyt crachte vand(en) selve(n) scepen(en) brieven come(n)/
en(de) geleyt was tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve peet(er)s en(de) joha(n)nen tayma(n)s kynde(re)n jans wijle(n)/
tayma(n)s en(de) marie(n) wijlen quisthouts moed(er) d(er) selv(er)/
kynde(re)n zoe wair die gelegen wae(re)n den selve(n) lod(ewijcke)/
he(m) met brieve(n) van des(er) stadt gescreven aenden/
meye(r) van vilvoird(en) oft zijne(n) stadthoude(r) te/
duysborch alle deselve goede behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende den selve(n) kinde(re)n dach van/
rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij hen d(aer)/
tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden/
als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en zijn/
noch oic niemant van hue(r) wegen ende jacoppe/
/ als procur(eur) des voirs(creven) lod(ewijx) altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirt v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken/
heeft bij rappoirte jans driedoens des(er) stad bode/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge gesciet te zijne/
gewesen hebbn voir een vo(n)nisse wair de wed(er)/
p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den selve(n)/
geleydd(en) houden soude inde macht van sijnen/
beleyde scepen(en) b(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen es in scampno septembr(is) xii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus