SAL7387, Akte: V°104.1 (176 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°104.1  
Act
Datum: 1493-09-12

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Want jonch(e)r gerardt van holloingne als man/
ende mo(m)bour jouffr(ouwe) josse van crehain zijnd(er) huysvr(ouwe)/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir sijn wettich uuyt/
crachte van scepen(en) brieven va(n) loeven(en) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve he(re)n jans wijlen del malaise/
hee(r) van dongelb(er)ge zoe wair die gelegen zijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r)/
vand(er) gheeten oft zijne(n) stadhoude(r) te ned(er)winde alle/
de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende der/
wed(uwe) hue(re)n kinde(re)n den wynne(n) en(de) pechtene(re)n dach van/
rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) doen besceyden oft zij hen tegen de selve leveri(n)ge/
hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten/
v(er)streken(en) daige niet gecompareert en zijn noch nyema(n)t/
van hue(re)n wegen ende willem(me) van halleer al p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) jonch(e)rs gerardts altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij rescripte/
godenoels van houthem meyers vand(er) gheete(n) en(de)/
ned(er)wynde behoirlijc gebleken heeft de voirs(creven)/
leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge gesciet te zijne gewese(n)/
hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den selven/
geleydde(n) vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in/
scampno septembr(is) xii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus