SAL7387, Akte: V°104.2-R°105.1 (177 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°104.2-R°105.1  
Act
Datum: 1493-09-12

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Nae dien henr(ic) vand(er) male behoirl(ijc) nae/
des(er) stadt recht geprocedeert heeft met drie/
behoirl(ijcke) rastame(n)ten op zeke(r) haeff(lijke) goede/
toebehoeren(de) h(er)ma(n)ne looman barbier bynne(n)/
/ zijne(n) huyse wesen(de) ende dat voir tgebreck van/
xxi rinsgulden(en) geven(de) tselve te kynnen voir meye(r)/
en(de) scepen(en) inde banck hem gedragen(de) vand(en) selven/
rastame(n)te(n) behoirlijc gesciet te zijne tot ja(n)ne borain/
vorste(r) Bege(re)nde voirts trecht in dien om de voirs(creven)/
sijn scult d(aer)aen te verhalen d(aer)op gewesen es bijd(en)/
scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers dat zij beg(er)den den/
dienae(re)n taenhoe(re)n ende d(aer)entinden recht Acht(er)/
volgen(de) den welken de voirs(creven) dienae(r) gecleert/
heeft op zijnen eedt de voirs(creven) rastame(n)te behoirl(ijc)/
gesciet te zijne en(de) p(ar)tien de conde gedaen te hebbe(n)/
versueken(de) alsoe de selve henr(ic) voirts trecht wes/
hij dat voirt handelen soude Es gewesen bijden/
scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers dat hij zijn schult verifice(re)n/
en(de) cle(re)n soude bij eede dwelck de selve henr(ic) acht(er)/
volgen(de) den selve(n) vo(n)nisse gecleert heeft gedragen(de)/
t(er) so(m)men van xxi r(ins) guld(en) zond(er) cost en(de) co(m)me(r) v(er)sueken(de)/
alnoch voirt trecht en(de) bij d(en) meye(r) de scepen(en) ghe/
maent te hebben De welke gewesen hebben t(er)/
maniss(en) desselfs dat hij zijn voirs(creven) geverificeerde/
scult met coste en(de) co(m)me(r) aende voirs(creven) gerasteerde/
goede verhalen zal ov(er)t d(aer) yet dat hij dat wed(er)/
kee(re)n zal ende ofter gebrect dat hij voirt sal moege(n)/
vae(re)n met rechte in scampno septembr(is) xii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus