SAL7387, Akte: V°105.3-R°106.1 (180 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°105.3-R°106.1  
Act
Datum: 1493-09-13

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Vander questien gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt/
tussche(n) sande(r) celle t(er) eend(er) ende der wed(uwe) reyners/
wijlen van hoelair als van xvii rinsguld(en) ende/
vi rinsg(ulden) die de selve wed(uwe) bij seke(re)n tractate d(aer)/
van gemaect he(m) toegeseecht soude hebben in behul/
pingen vand(en) zoene vand(en) dootslage bijd(en) selven/
sande(r) ende reyne(r) gedaen inden p(er)soen van henr(icke)/
wijlen vand(er) most d(aer) van de selve sander/
d(er) voirs(creven) wed(uwe) eyschte goud(en) guld(en) seggen(de)/
dat hij metten pe(n)ni(n)gen die jan sone d(er) selver/
wed(uwe) sculd(ich) mocht wesen en(de) die zij he(m) geassigneert/
hadde niet sculdich en wae(r) te vred(en) te zijne/
/ gemerct dat hij mair de xvii rinsg(ulden) gesedt en/
hadde ond(er) wet te xx in loopen(de) mu(n)ten hadde/
oic de vi gulden(en) vand(er) selv(er) wed(uwe) ontfangen in/
loepen(de) mu(n)ten versueken(de) d(aer)van in goud(en) gulden(en)/
bet(aelt) te werdden(e) oft de weerde seggen(de) en(de) p(rese)nte(re)nde/
te thoenen(e) dat zij hem dat toegseecht soude/
hebben alsoe in goud(en) gulden(en) de voirs(creven) so(m)me/
te betalen(e) ten mi(n)sten de xvii D(aer)op de voirs(creven)/
wed(uwe) huer v(er)antwerdende heeft geseet dat zij dat/
ontkinde en(de) nae dien de selve sand(er) tot zijne(n) thoene/
in des(er) es geweest en(de) in dien sijn v(er)met voirs(creven)/
niet gethoent en heeft ten daige d(aer)toe dienen(de)/
Es geappointeert en(de) uuytgesproken bijd(er) selver wet/
dat de voirs(creven) wed(uwe) gestaen sal metten pe(n)ningen die/
jan sone sculd(ich) mach wesen den guld(en) te xx stuv(er)s/
in alsulken wesen(de) als hij die sculdich mach zijn/
sonder in gouden gulden(en) oft de weerde van dien/
gehouden te zijne Actum in (con)s(ili)[o] opidi septembr(is)/
xiii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus