SAL7387, Akte: V°107.2 (183 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°107.2  
Act
Datum: 1493-09-14

Transcriptie

2019-01-01 door kristiaan magnus
Op heden inde banck voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(en) es comen gheert vand(en) boeg(ar)de p(rese)nte(re)nde/
zijne(n) eedt te doene acht(er)volgen(de) den vo(n)nisse voir/
maels bijd(en) selve(n) scep(enen) t(er) maniss(en) smeyers gewesen/
tusschen hem en(de) peete(re)n goed(en)weert die hem/
aengesproken hadde als dat hij voir seke(r) costen/
van eene(n) geheeten henr(icke) seems gesproken soude/
hebben die tot libbeke bijd(en) selven pete(re)n in hacht(en)/
gestelt es geweest deylende hem d(aer)van den/
eedt den welken de selve p(rese)nte(re)nde en(de) ae(n)nam/
te weten(e) sijn ontscult in dien te doene als dat/
scepen(en) des gemaent zijnde soe hij te kynnen/
gaff gewesen hadd(en) zoe v(er)re hij zijne(n) gep(rese)nteerd(en)/
eedt dade dat hij d(er) aenspraken ongehouden soude/
sijn Es gewesen bijden scepen(en) hier op gemaent/
sijnde bijden meye(r) geliefde g(er)d(e) sijn p(rese)ntatie/
te doen(e) teken(en) dat hij dat doen mochte in/
scampno septembr(is) xiiii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus