SAL7387, Akte: V°111.3-R°112.1 (193 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°111.3-R°112.1  
Act
Datum: 1493-09-19

Transcriptie

2019-01-01 door kristiaan magnus
Want jan van buetsele als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) br(ieven) van tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve jans van ende wout(er)s wijlen van ende zijns/
brueders jans scepe(re) ende henricx braecma(n)s soe/
wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er)/
stadt gescreven aenden meye(r) van cu(m)ptich oft zijne(n)/
stadthoude(r) te bynckem alle deselve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) janne en(de) den sone/
des voirs(creven) wout(er)s en(de) zijne(n) swage(r) ja(n)ne de scepe(re)/
en(de) henricke braecma(n)s dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
/ doen besceyden oft zij hen d(aer) tegen hadden willen/
oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daige/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleydden altijt comp(ar)e(re)nde en(de)/
trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loven(en) t(er) maniss(en) smey(er)s nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rapporte cornel(is) reyns des(er)/
stadt gesworen(en) bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach/
besceydinge gesciet te zijne gewesen hebben voir/
een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der/
scepen(en) datmen den selve(n) geleydden vand(en) voirs(creven) goed(en)/
houden soude inde macht van zijne(n) beleyde scep(enen)/
br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno septembr(is) xix
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-11 door kristiaan magnus