SAL7387, Act: V°115.3-R°116.1 (207 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°115.3-R°116.1  
Act
Date: 1493-09-24

Transcription

2019-01-02 by kristiaan magnus
Want jouffr(ouwe) m(ar)griete mottijns al(ia)s heyberchs wed(uwe)/
lod(ewijx) wijlen uuyt(er) hellicht als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir huer wettich gebrec uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve lambrechts wijlen voele(n) zoe/
wair die gelegen zijn huer met brieve(n) van des(er)/
stadt gescreven aend(en) meye(r) van ned(er)lynthe(r) oft/
zijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ijc) heeft/
doen leve(re)n ende den kinde(re)n desselfs wijlen lambrechts/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyd(en) oft zij hen d(aer)/
tegen hadden wille(n) oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als/
ten v(er)streken(en) daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
oic procur(eur) van hue(re)n wegen ende meeste(re)n b(er)tel/
meeuse kyp secretar(is) d(er) stadt van loeven(en) als p(ro)cur(eur)/
der selv(er) jouffr(ouwe) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij/
rescripte jans taelma(n)s meyers van ned(er)lynthe(r)/
/ de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbesceydinge gesciedt te/
zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair de/
wed(er)p(ar)tie der voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selven geleydde houden soude inde macht van/
hue(r) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es in scampno septe(m)br(is)/
xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-11 by kristiaan magnus