SAL7387, Akte: V°121.2-R°122.1 (214 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°121.2-R°122.1  
Act
Datum: 1493-09-07

Transcriptie

2019-01-07 door kristiaan magnus
Bijden raide vand(er) stadt es gecompareert op heden/
pet(er) vand(er) veken tegen ja(n)ne de custe(re) wonen(de) te/
bruessele te kynne(n) geven(de) ende hem beclagen(de) in die(n)/
dat hij pet(er) voirmaels tegen ja(n)ne voirs(creven) ghehuert/
hadde thuys geheten hemelrijck staen(de) opden hoeck/
vand(er) steenstrate dwelck in alsulk(er) perikel alsnu/
stonde ende alsoe ongerep(ar)eert en(de) langhe gestaen/
hadde dat hij d(aer) niet langher gebliven en conste/
ten wae(re) dat tselve t(er) stont gerep(ar)eert en(de) gebetert/
werdde alsoe dat he(m) in dien genoech hadde mogen/
/ wesen p(rese)nte(re)nde ende aensiende den selve(n) ja(n)ne de/
coste(re) dat hijt bynne(n) xl daghe(n) bet(er)de als dat behoe(re)n/
soude oft de selve pet(er) seyde hem alsnu dat hij acht(er)/
dien tijt bynnen den selven huyse niet blive(n) en soude/
mair sijn gerief sueken tot sijne(n) laste ende [coste] leggen(de) de/
selve p(rese)ntatie ende openi(n)g(en) den voirs(creven) ja(n)ne gedae(n)/
int onthoudt vand(er) hee(re)n om in tijden en(de) wijlen/
d(aer) met te gescied(en) ende gedaen te wordd(en) soe/
behoe(re)n soude Dair op de voirs(creven) jan luttel oft/
niet antwerden(de) seyde dat hij hem der huyse(n) niet/
aen en droech mair dat die der stadt toebehoierd(en)/
in consilio opidi septembr(is) vii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-11 door kristiaan magnus