SAL7387, Act: V°148.2 (257 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°148.2  
Act
Date: 1493-10-16

Transcription

2019-01-14 by kristiaan magnus
It(em) allet ghene des vand(en) voirs(creven) [gedeylde(n)] goede(n) van co(m)meren en(de) lasten dair uut gaende/
totten daighe toe van heden gevallen es en(de) ombetaelt uutsteet behalven den voirs(creven)/
v(½) r(ins)g(ulden) erflic dair af sullen beyde de voirs(creven) p(ar)tien den last gelijc drage(n) en(de) cuelen/
en(de) oic te gelijke trecken alle p(ro)fite(n) die dair af come(n) en(de) gevalle(n) zijn totten daige toe/
van hede(n) cor(am) eisd(em) Met vorweerde(n) voort ofter meer goede(n) chijs(en) rinte(n) oft pachten/
vonden wordden buyte(n) deylinge(n) datmen die te gelijcke tussce(n) hen deylen zoude wordde/
oic e(n)nigen van hen van zijne(n) gedeelte met rechte yet afgewonne(n) dat sij dat v(er)lies/
te gelijke dragen zoude(n) bij alsoe dat dande(r) om dat met rechte te hulpen v(er)antw(er)de(n)/
d(aer) toe behoirlijc wordde geroepe(n) Vondemen oic meer co(m)mer op yemants gedeelte dan/
voe(r) verhaelt steet dien soude(n) zij insgelix te gelijke mote(n) drage(n) bij alsoe als voe(r)/
dat dande(r) d(aer)toe om dat te hulpen v(er)antweerde(n) wordde behoirlic geroepen cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus