SAL7387, Act: V°162.1 (280 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°162.1  
Act
Date: 1493-10-29

Transcription

2019-01-18 by kristiaan magnus
Nae dien op heden gecomp(ar)eert es inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) jan de keyse(re) gevangen(e) geven(de) te kynne(n) hoe/
dat hij alh(ier) beclaeght was bij eene(n) geheeten jacoppe/
van hoelair bynne(n) des(er) stadt woenen(de) en(de) dat voe(r)/
een so(m)me van vijftich croenen eens ald(aer) de selve jan/
de keyse(re) als gevangen(e) hem te rechte gep(rese)nteert heeft/
dair sijn wederp(ar)tie niet en comp(ar)eerde bij huer selven/
noch p(ro)cur(eur) hopen(de) alsoe de selve jan Wair sijn wed(er)/
p(ar)tie niet en quame en(de) he(m) met rechte aensprake/
dat hij hem in dien sijne(n) voirnemen(en) verweert soud(e)/
hebben tegen den selven jacoppe en(de) tot dien costeloes/
en(de) scadeloes ontslagen werdd(en) D(aer)op de meye(r) de scepen(en)/
maende ende gemaent sijnde hebben gewesen voir/
een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie niet en quame ten/
opstaen(e) vand(en) meye(r) en(de) scepen(en) dat jan voirs(creven) he(m)/
vand(er) clachte(n) voirs(creven) tegen sijn wed(er)p(ar)tie verweert/
sal hebben in scampno octobr(is) xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus