SAL7387, Act: V°162.3-R°163.1 (282 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°162.3-R°163.1  
Act
Date: 1493-10-29

Transcription

2019-01-18 by kristiaan magnus
Want peet(er) bohon cousmake(r) die uuyt crachte van/
scep(enen) br(ieven) van lov(en) heeft en(de) houden(de) i(½) mudd(en) t(er)wen/
goet en(de) payabel mate(n) van lov(en) erfs pachts vallen(de)/
jairl(ijx) opten xiiii dach septembr(is) en(de) te lov(en) te leve(re)n/
los en(de) vry aen en(de) op thoff geheete(n) de posty mette(n)/
huyse(n) stallen schue(re)n hove(n) en(de) ande(re)n toebehoirten/
/ houden(de) tsamen een boend(er) oft d(aer)o(m)trint gelegen te/
bonler le seurtrain tussche(n) de strate gaen(de) van bonler te wave(r)/
weert t(er) eenre de goede henr(ix) vand(er) brugge(n) t(er) ande(re)/
en(de) de goede d(er) erfg(enamen) giel(is) va(n) lille t(er) derder(e) Item/
aen en(de) op x boende(re)n wynne(n)ts lants gelege(n) te bonler/
voirs(creven) in div(er)sen stucken en(de) plaetsse(n) ald(aer) hem met/
br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van bonler/
le deseurtrain oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede/
en(de) ond(er)pande metten vruchte(n) ende haeff(like) goed(en) in/
en(de) op de selve goede en(de) ond(er)pande wesen(de) behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende janne lombardeal dach/
van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) oft hij hem d(aer) tegen hadde/
willen oppone(re)n doen besceyden Ald(aer) hij op hed(en)/
als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en es/
noch procur(eur) van sijne(n) wegen ende de voirs(creven)/
peet(er) bohon trecht voirt versocht heeft soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae/
dat hen behoirl(ijc) heeft gebleken bij rappoirte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exployt/
behoirl(ijc) gesciet te zijne vo(n)nislijc gewijst hebbe(n)/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) pet(er)s bohon niet/
en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datme(n) den selve(n) peete(re)n vand(en) voirs(creven) goed(en) en(de)/
rinte(n) houden soude inde macht van sijne(n) scep(enen)/
brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno octobr(is) xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus