SAL7387, Act: V°163.2-R°164.1 (284 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°163.2-R°164.1  
Act
Date: 1493-10-29

Transcription

2019-01-20 by kristiaan magnus
Want jan scelkens als mo(m)boir d(er) huysarme(n)/
bynne(n) loeven(en) geleydt nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve jans wijlen vand(er) bueken zoe wair die/
gelege(n) sijn hem met brieve(n) gescreven aend(en)/
meye(r) van bierbeke oft zijne(n) stadhoude(r) alle/
deselve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de)/
oic alsulk(en) boend(er) lants geleghen te hag(er)srode inde/
/ prochie van bierbeke acht(er) thuys en(de) hoff des/
voirs(creven) wijlen jans vand(er) bueken en(de) oic seke(r)/
vruchte(n) ond(er) u wesen(de) dat reyne(r) molema(n)s nae/
uwer banck(en) recht in meyni(n)gen soude sijn met/
rastame(n)te voir e(n)nig(er)hande scult die de selve reyne(r)/
den selve(n) wijlen janne eyschen(de) mach zijn uuyt te/
wynne(n) sonder tselve te laten comen in voldoeni(n)g(en)/
d(er) voirs(creven) wettig(er) gebreken ende [d(er) wed(uwe)] des voirs(creven) wile(n) jans [reyne(re)n ende] en(de)/
dach van rechte te co(m)pare(re)n inde banc voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) oft zij hen tegen de selve/
leveri(n)ge en(de) dach besceydinge hadd(en) wille(n) oppone(re)n/
doen besceyden Ald(aer)zij op hed(en) als ten verstreken(en) daige/
niet gecomp(ar)eert en zij(n) noch nyema(n)t van hue(r) wege(n)/
den voirs(creven) geleyd(en) altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er)/
maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken/
heeft bij rappoirte jans driedoens tvoirs(creven) exploit/
behoirl(ijc) gesciet te zijne gewesen hebben voir een/
vo(n)nisse Waer de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) d(er)/
scepen(en) datmen den selven geleydden houden soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieven/
en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno octobr(is) xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus