SAL7387, Act: V°166.3 (290 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°166.3  
Act
Date: 1493-10-31

Transcription

2019-01-25 by kristiaan magnus
Item jan vand(er) hulst als procur(eur) joes vanden/
mulcke poirte(r) van des(er) stadt die met brieven/
d(er) selver hadde doen uuytscrive(n) alsulk(er) osse als/
theerscap van ned(er)lynthe(r) aenveert en(de) te he(m)w(er)ts/
hadde doen trecken voe(r) e(n)nig(er)hande actie die hij/
totten selven poirte(r) oft zijn goed(en) p(re)tendeerde te/
hebben met intimac(ien) oft de selve h(er)scap den/
selve(n) poirte(r) yet eysschen(e) woude tselve te/
comen doen alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de)/
scep(enen) Heeft hem de voirs(creven) procur(eur) op heden/
inde voirs(creven) banck te rechte gep(rese)nteert ald(aer) de selve/
h(er)scap noch procur(eur) van zijnen wegen niet geco(m)/
p(ar)eert en es in scampno octobr(is) ulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus