SAL7387, Act: V°169.2 (292 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°169.2  
Act
Date: 1493-11-04

Transcription

2020-12-28 by kristiaan magnus
Allen den genen dat vrouwe katlijne van/
oppendorp medegeselli(n)ne he(re)n jans van beloys/
ridd(er)s in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) uuyt cracht(e)/
van zeke(re)n mechtich(eit) en(de) constitutie(n) hue(r) ger(e)s(er)veert/
in seke(re)n conve(n)tien ende tractaten tussche(n) he(re)n/
ja(n)ne van beloys ridde(r) hue(re)n man voirs(creven) t(er) eend(er)/
en(de) der selv(er) vrouwen katlijnen t(er) ande(r) zijden gemaict inhouden(de)/
en(de) ond(er) dande(r) dat de selve vrouwe sal moeghen/
constitue(re)n en(de) procur(eur)s maken om hue(r) sculden ende/
rinten inne te halen(e) ind(er) mat(en) de inst(r)u(men)[ten] d(aer)/
d(aer) van wesen(de) dat inhoud(en) gepass(er)t en(de) gemaict ond(er)/
he(re)n janne pistor(is) no(ta)r(is) d(er) cap(it)len van ons(er) liev(er) vr(ouwen)/
tantwerpen alsoe de selve ons te kynne(n) heeft gegeve(n)/
arnd(e) van vroenhoven ja(n)ne vand(er) paelt willem(me)/
van leefd(ale) joh(ann)en de gouda robb(er)de loenijs joh(ann)ese/
de vos giel(ise) de mu(n)te(re) den jongen ende jacoppe/
wittema(n) aut Alle hue(r) saken te verwa(r)en in mel(iori)/
forma Promitt(ens) rat(um) [cu(m) p(otest)ate sub(stituendi) q(uo)ad arnold(um) du(m)taxat] salvo iusto calculo cor(am) abs(oloens)/
wairseghe(re) nove(m)br(is) quarta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus