SAL7387, Act: V°172.2 (300 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°172.2  
Act
Date: 1493-11-06

Transcription

2019-01-22 by kristiaan magnus
Vander questie(n) gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt/
tusschen henr(icke) diemen heet strampmose t(er) eend(er)/
ende janne liebrechts t(er) and(er) zijd(en) als van twee/
r(ins)g(ulden) vii stuv(er)s een bl(an)c eens twee halste(re)n rocx/
en(de) vii halste(re)n g(er)sten die de voirs(creven) strampmose/
den voirs(creven) ja(n)ne liebrechts eysschen(de) was van seke(re)n/
wettige(n) sculden D(aer)op de selve jan seydt dat hij/
d(aer)aff met sijnd(er) huysvr(ouwe) spreken woude die hem/
seke(r) haeffelijck(e) goed(en) voirhielt ten ynde dat zijn/
huysvr(ouw) henr(icke) voirs(creven) co(n)tenteerde bekynnen(de) and(er)ss(ins)/
genoech de scult ald(aer) de w(er)di(n)ne inden s(in)[t] joes/
vand(en) voirs(creven) henr(icke) strampmose oic eyschte twee/
r(ins)g(ulden) als van eenen coerse hem vercocht de/
welke deselve oic genoech bekynde seggen(de) soe/
verre hij van janne liebrechts bet(aelt) werdde dat/
hij der selv(er) werdynne(n) thue(r) soude willen geven/
Es geappointeert ende uuytgesproken bijd(er) selver/
wet dat de voirs(creven) jan liebrechts de voirs(creven) rogge/
en(de) g(er)ste den voirs(creven) henr(icke) t(er) stont bet(alen) sal ind(er)/
maten hij dat oic p(rese)nteerde voe(r) alle t(er)mi(n)ac(ien) ende/
aengaen(de) de twee rinsgulden(en) dat hij die d(er) werdi(n)ne(n)/
ind(en) s(in)[t] joes van henr(ix) wege(n) betale(n) sal tussche(n)/
dit en(de) s(in)[t] andries(mis)s[e] naistcomen(de) oft zijn huysvr(ouw) in/
dien ond(er)wijsen dat zijt der selv(er) werdynne(n) bet(alen)/
sal ten selve(n) tijde ende aengaen(de) den seven stuv(er)s/
een bl(an)c oft d(aer)omtr(ent) die sal de selve jan librechts/
oic ten daige voirs(creven) henr(icke) voirs(creven) vernuegen en(de) betale(n)/
in cons(ili)[o] opidi nove(m)br(is) vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus