SAL7387, Act: V°174.2-R°175.1 (302 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°174.2-R°175.1  
Act
Date: 1493-11-08

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
Tusschen woute(re)n vrancx diene(r) vand(er) capellen/
alh(ier) bescr(even) hebben(de) janne paesschart en(de) vincente/
ghiel(ijs) als bedesett(er)s van glabbeke t(er) eend(er) ende de/
selve bedesett(er)s t(er) ande(re) aldair de selve wout(er) dede/
lesen de t(er)mi(n)ac(ie) d(aer) mede hij oct(obris) penult(ima) geco(n)de(m)pneert/
wert cornel(ise) badaff inne te moten staen van seke(re)n/
ontvreemd(en) en(de) gedepostueerd(en) vruchte(n) bove(n) sek(er)/
leveri(n)g(en) he(m) d(aer) af met rechte gesciet Behalven he(m)/
sijn verhael en(de) recht opde bedesetters ende [vacat]/
v(er)socht hij gem(er)ct den reden(en) ind(er) selv(er) voir t(er)mi(n)at(ien)/
geruert dat de bedesett(er)s d(aer) geduempt werdd(en) die/
vruchten te restitue(re)n Hopen(de) dat dat alsoe behoirde/
d(aer) tegen de bedesett(er)s sustineerd(en) de (contra)rie want het/
aenghinge m(ijn) gened(ichs) he(re)n bede den peyse vand(er)/
sluys en(de) ande(re)n d(aer) mede die vand(en) dorpe gelast/
wae(re)n en(de) en soud(en) he(m) die ande(r) goede d(aer) gheend(er) die/
die sculd(ich) wae(re)n niet volgen soe en soude m(ijn) gened(ich)/
hee(r) tot sijnd(er) beeden niet co(n)nen gecomen d(aer) tegen/
de voirs(creven) diene(r) voir hem nam de reden(en) die/
cornel(is) tegen hem inde voir t(er)mi(n)ac(ien) gealligeert/
hadde namelijc dat de vo(n)nisse desselfs cornel(is)/
oude(r) wae(re)n dat d(er) bedesett(er)s executie soe dat bij/
dien die goede oft vruchte(n) [d(aer)] der bedesette(re)n executie/
nu d(aer) op gebuerde doen niet toe en behoirde de(n)/
ghenen die zij de selve beede eysschte(n) oic seyde/
de werdi(n)ne willems van boelen dat huer zee(r)/
/ verwonderde dat [me(n)] huer en(de) hue(r) goede belaste metter/
beden sonder aff te trecken(e) de co(m)me(re)n sculden en(de) lasten/
die d(aer) aff gaen moesten Es uutgesproken bijd(en) wet/
houde(re)n dat zij bliven bijde voirs(creven) t(er)mi(n)ac(ien) voirs(creven) en(de) dat/
de beedesett(er)s sculd(ich) sullen sijn den voirs(creven) woute(re)n h(ier) aff/
te lossen en(de) de goede liede te laten passe(re)n in de (con)t(ri)butie/
vand(er) beed(en) van des hue(r) goed(en) beet(er) wae(re)n dan de sculd(en)/
en(de) co(m)mere(n) die d(aer) aff gaen moesten en(de) gedrag(en) wordd(en)/
in cons(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) baets burg(imagistr)[o] boxhoe(re)n (con)s(iliario) et plu(r)ib(us)/
aliis nove(m)br(is) viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus