SAL7387, Act: V°177.2 (310 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°177.2  
Act
Date: 1493-11-14

Transcription

2019-01-25 by kristiaan magnus
Item g(er)truydt calabers heeft geloeft der werdynnen/
ghijsbrechts van holsbeke xviii stuv(er)s alle weken d(aer)aff/
van in sondaige naistcomen(de) voirtaene eene(n) stuv(er)s tot/
dat al bet(aelt) sal sijn Met cond(icien) eest dat zij e(n)nigen t(er)mijn/
liet ov(er)gaen drie weken dat al gevallen sal zijn ende/
dat sij sal moege(n) gaen panden ten huyse d(er) voirs(creven)/
g(er)truydt ende die vercope(n) sonder meer rechts d(aer)om/
te d(er)ven sueken cor(am) duffle burg(imagistr)[o] nove(m)br(is) xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus