SAL7387, Act: V°182.2 (312 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°182.2  
Act
Date: 1493-11-15

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
Allen den genen dat jan h(e)rjans woenen(de) ind(er) stadt/
van diest heeft ge(con)stitueert gesedt volcomen macht/
procu(r)atie en(de) aucto(r)iteit gegeven jacoppe wittema(n) en(de)/
janne vand(er) rest geheete(n) ma(n)telma(n) aut alle sijn sak(en)/
questien en(de) ghescillen die hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft/
namaels hebben sal moegen voir alle gerichten geestel(ijc)/
en(de) werl(ijc) (et)c(etera) te verwae(re)n in mel(iori) forma Promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) vynck zande nove(m)br(is) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus