SAL7387, Act: V°187.2-R°188.1 (317 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°187.2-R°188.1  
Act
Date: 1493-11-18

Transcription

2019-04-17 by kristiaan magnus
Nae dien bijd(en) raide vander stadt zijn gecomp(ar)eert/
wout(er) van hollant en(de) henr(ic) de corte als mo(m)boirs van/
eend(er) jonger weesen docht(er) wijlen henr(ix) van hollant/
t(er) eend(er) ende giel(is) vand(er) me(re)n t(er) ande(r) zijd(en) als van/
seke(re)n erve te weten(e) huys en(de) hoff land(en) beempd(en) en(de)/
ande(re)n hue(re)n toebehoirten gelegen te leefdale d(aer)van/
zij tegen malca(n)de(re)n q(ue)stien hadd(en) seggen(de) de selve/
mo(m)boirs dat de voirs(creven) giel(is) tande(re)n tijd(en) die erve/
gecocht hadde tegen den voirs(creven) henr(icke) wijle(n) de hollande(re)/
om xl rinsgulden(en) eens boven den co(m)mer d(aer) uuyt gaen(de)/
bege(re)nde dair van de pe(n)ni(n)gen vand(er) selv(er) come(n)scap/
alsoe opgeleeght te hebben(e) want die alnoch o(m)bet(aelt)/
uuytstond(en) soe zij seyden Welke come(n)scap de voirs(creven)/
giel(is) genoech bekinde v(er)sueken(de) tre(n)voy t(er) plaetss(en) dair/
die gelegen wae(re)n en(de) hij en(de) zijn p(ar)tie geseten wae(re)n/
ende nae dien de wethoude(re)n p(ar)tien in des(er) int/
lange gehoert hadden Soe hadden zij tot eenen seke(re)n
//
daige voirleden de selve d(er) plaets(en) van leefdale/
versonden soe zij genoech bekinden om d(aer) rechts/
te geven ende te nemen seggen(de) alsoe voirts de/
selve mo(m)boirs [d(at)] de selve giel(is) de selve sake wed(er)/
o(m)me alh(ier) voir scepen(en) van loeven(en) betogen hadde/
als poirte(r) de welke oic als de voirs(creven) mo(m)bours/
v(er)haelden wedero(m)me versonden was geweest ter/
plaetss(en) van leefdale voirs(creven) versueken(de) alsoe de voirs(creven)/
mo(m)bours de costen van rechte in des(er) saken alh(ier) bij he(n)/
ombehoirl(ijc) geled(en) om d(aer) aff bet(aelt) te werdden(e) D(aer)op/
de voirs(creven) giel(is) sustineerde de (contra)rie gem(er)ct dat tpri(n)cipael/
noch niet gedecideert en was meynen(de) dat die alsoe/
souden blive(n) berusten(de) totten ynde vand(en) selven pri(n)cipale(n)/
(et)c(etera) met meer ande(re)n woirden ten effecte als boven/
Es uuytgesproken ende get(er)mineert bijd(er) selv(er) wet/
hier op gelet zijnde dat de voirs(creven) mo(m)boirs de coste(n)/
d(aer) van q(ue)stie es overgeven sullen om die bij gielijse(n)/
wed(er)leet te werdden(e) en(de) d(aer)entinden tott(er) taxacien/
van dien te p(ro)cederen(e) als nae recht behoe(re)n sal/
ende aengaen(de) den gronde van erve(n) d(aer) q(ue)stie af es/
en(de) d(er) come(n)scap in dien d(aer)aff stelden zij p(ar)tien voe(r)/
tgerichte van leefdale naed(en) voirgewijsd(en) om ald(aer)/
rechts te plegen(e) in cons(ili)[o] opidi novembr(is) xviii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus