SAL7387, Act: V°191.3-R°192.1 (322 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°191.3-R°192.1  
Act
Date: 1493-11-20

Transcription

2019-10-08 by kristiaan magnus
Item jan nuyt fruytenier die tande(re)n tijden over drie/
jae(re)n geleden oft d(aer)omtr(ent) te div(er)se stonden bijd(er) stadt/
geweest hadde wed(er) om te hebben(e) eenen stalen boge/
die tande(re)n in handen peet(er)s van daelhem als onder/
der stadt handen gestelt hadde mits [dat] meest(er) cornelijs/
van middelborch dien meynde wed(er) te hebben(e) om e(n)nig(er)ha(n)de
//
actie die hij d(aer)toe p(rese)nteerde te hebben(e) ende d(aer)om de/
selve meest(er) cornelijs thoen bijgeleecht hadde om dien/
zijn te doene den welken hij niet geacht(er)volght/
en heeft oft zijn recht in dien vervolght heeft op/
heden de selve jan bij eede gecleert den selven boghe/
sijn te wesen(e) ende geloeft lod(ewijcke) baets borg(er)meest(er)/
van dien inne te stane tege(n) eene(n)yegelijck(en) ende/
alsoe es den selve(n) boghe den voirg(enoemde) janne bij/
consente desselfs borg(er)m(eester)s ov(er)gelev(er)t cor(am) baets/
burg(imagistr)[o] nove(m)br(is) xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus