SAL7387, Act: V°203.2 (342 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°203.2  
Act
Date: 1493-11-28

Transcription

2020-07-27 by kristiaan magnus
Allen den genen dat m(ar)griete van bieshove(n) beghine/
ind(en) beghijnhove tot he(re)ntals cu(m) tuto(r)e in p(rese)ntia/
heeft geconst(itueert) joese van belle janne oege wonen(de)/
te loeven(en) joese looma(n)s ende pete(re)n bastijns beyde/
woenen(de) te rijckevorsele aut alle hue(r) saken/
questie(n) ende gescillen die zij alsnu uutstaen(de) heeft/
te verwae(re)n (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) cu(m) p(otes)tate substitue(n)di/
quoad p(re)dictu(m) judocu(m) du(m)taxat P(ro)mitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) beert cav(er)chon nove(m)br(is)/
xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus