SAL7387, Act: V°203.4-R°204.1 (345 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°203.4-R°204.1  
Act
Date: 1493-11-28

Transcription

2019-02-03 by kristiaan magnus
Want henrick van raveschote ende willem va(n)d(en)/
hove briede(r) als geleydt nae des(er) stadt recht voir/
/ hen wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) tot alle(n) den goeden beyde have ende erve/
willems doffus ende toussain en(de) lod(ewijx) marike/
gebruede(re)n soe wair die gelege(n) zijn hem met/
br(ieven) van des(er) stadt gescreven aend(en) meye(r) van gest/
a geropont oft zijnen stadhoude(r) alle deselve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selven willem(me)/
toussain ende lod(ewijcke) dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n alhier/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen/
besceyd(en) oft zij hen d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n/
Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen ende den/
voirs(creven) willem(me) vand(en) hove comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleke(n)/
heeft bij rappoirte jans driedoens des(er) stadt bode/
de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbesceydinge gesciet te/
zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eerde voe(r)/
den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selven geleydden vand(en) voirs(creven) ghoed(en) houd(en) soude/
inde macht van zijnen beleyde scepen(en) brieve(n) en(de)/
leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen es/
in scampno nove(m)br(is) xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus