SAL7387, Act: V°206.4-R°207.1 (351 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°206.4-R°207.1  
Act
Date: 1493-12-02

Transcription

2019-02-03 by kristiaan magnus
Item henrick boene sone jans woenen(de) toest(er)hem/
in p(rese)ntia heeft genomen ende bekint genomen/
/ te hebben(e) tegen anthonijse absoloens drie stucken/
lants gelegen int lancvelt d(aer)aff deen houden(de) es een/
boend(er) luttel myn oft meer gelegen opten brant ond(er)/
wiltsele dande(r) stucke oic houden(de) oic een boend(er) es/
geheeten den ketel oic gelegen ond(er) wiltsele ende/
tderde stucke houden(de) drie dach(mael) gelegen ond(er) he(re)nt/
Te houden te hebbe(n) te wynne(n) en(de) te werve(n) van half/
m(er)te naistcomen(de) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dande(r) sond(er) middel vervolgen(de)/
elcx jairs d(aer)enbynne(n) om ende voe(r) seven mudde(n)/
en(de) drie halst(er)s rocx goets en(de) payabels cu(m) va(n)no et/
penna mens(ur)[e] lovan(iensis) ts(in)[te] andriesmesse te betalen(e) ende/
te lov(en) ten huyse des voirs(creven) anthonijs te leve(re)n den/
selven anth(onise) jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde Ite(m) is/
vorweerde dat de voirs(creven) henrick de voirs(creven) lande wy(n)ne(n)/
werve(n) ende meste(n) zal wel en(de) loffelijck gelijc regenote(n)/
boven ende beneden ende dat hij de selve lande bynne(n)/
den drie leste jae(re)n vand(en) voirs(creven) t(er)mijne wel ende/
loff(elijc) ov(er)mesten zal ende dat hij bynnen de selve drie/
leste jae(re)n die lande niet en sal moegen hoervruchte(n)/
en(de) de selve lande ten uuytgane vand(en) t(er)mijne laten/
met g(er)sten stoppelen gelijc hij die nu aenveerdt heeft/
ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) vynck zande dece(m)br(is)/
secunda
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus