SAL7387, Act: V°210.2 (359 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°210.2  
Act
Date: 1493-12-03

Transcription

2019-02-03 by kristiaan magnus
Want peter bohon als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebrec uuyt crachte van/
scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have ende erve jehan de brombaix soe/
wair die gelege(n) zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt/
grscreven aend(en) meye(r) van longeville oft zijnen/
stadthoude(r) alle deselve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den selve(n) janne dach van rechte te/
comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(en) doen besceyde(n) oft hij hem d(aer) tegen/
hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij op heden als ten/
verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en es oft p(ro)cur(eur) van/
zijnen wegen den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde/
ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij rapporte cornel(is) reyns des(er) stadt bode/
behoirl(ijc) gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende/
dachbesceydinge gesciet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleyden vanden/
voirs(creven) goede(n) houden soude inde macht van zijne(n)/
beleyde scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno dece(m)br(is)/
t(er)cia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus