SAL7387, Act: V°210.3-R°211.1 (360 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°210.3-R°211.1  
Act
Date: 1493-12-03

Transcription

2019-03-26 by kristiaan magnus
Vander questie(n) die gehangen heeft voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) tusschen willem(me) van bruessele
//
mulde(r) als geleyt totten goeden jans wijlen roekeloes/
die hij hem hadde doen leve(re)n bynne(n) des(er) stadt/
gelegen voe(r) tgebreck van eene(n) rinsgulden(en) lijfpen(sien)/
nae inhoudt den besceyde van scepen(en) br(ieven) van loven(en)/
d(aer)van wesen(de) d(aer) de selve willem borge voe(r) was/
bege(re)nde gelost te zijne t(er) eend(er) ende m(ar)griete roekeloes/
cu(m) tuto(r)e sust(er) des voirs(creven) wijle(n) jans t(er) and(er) zijden/
Sijn de selve p(ar)tien vand(en) voirs(creven) rinsgulden(en) lijfpen(sien)/
ende den acht(er)stelle in dien met malca(n)de(re)n eens w(er)den/
bij tusschen spreken(en) van [seke(re)n] hue(re)n vrinden ind(er) manie(re)n/
navolgen(de) te weten(e) dat den voirs(creven) willem(me) betaelt/
sullen werdden bijd(en) voirs(creven) m(ar)grieten in reco(m)pensien/
van zijnd(er) geheeld(er) actie(n) eens de so(m)me van vi rinsg(ulden)/
te xx stuv(er)s tstuck Te weten(e) deen hellicht d(aer)aff te/
liechtmesse naistcomen(de) ende dand(er) hellicht te paessche(n)/
d(aer) nae volgen(de) op cond(itien) oft den yersten t(er)mijn acht/
daigen ov(er)ginge dat al gevallen zal zijn bliven(de) nochta(n)/
de selve willem des(er) niet tegestaen(de) int recht van/
zijnen beleyde ende scepen(en) br(ieven) opde gelev(er)de goede/
des voirs(creven) wijlen jans om des voirs(creven) steet d(aer)aen te/
moegen verhale(n) opdat bijd(en) voirs(creven) m(ar)griete(n) h(ier)inne/
gebreck wae(r) sonder fraude ende argelist ende de/
voirs(creven) vi rinsg(ulden) betaelt zijnde sal de selve wille(m)/
tvoirs(creven) beleydt metten principale(n) bekynnebr(ieven) geheel/
te nyeute doen doen alsoe dat d(er) selv(er) m(ar)grieten/
genoech sal wesen geloven(de) dit in w(er)sijden de/
voirs(creven) p(ar)tie(n) tond(er)houden(e) en(de) tacht(er)volgen(e) cor(am) cav(er)chon/
vyncke decembr(is) t(er)cia
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus