SAL7387, Act: V°211.2-R°212.1 (362 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°211.2-R°212.1  
Act
Date: 1493-12-03

Transcription

2019-02-03 by kristiaan magnus
Nae dien m(er)ten weers inde banck te thielt hadde/
doen beclagen janne wittema(n)s voir seke(r) scult die/
hij hem eysschen(de) was ende de selve jan als poirte(r)/
alh(ier) met brieve(n) vand(er) stadt dat hadde doen afscriven/
en(de) den selve(n) m(er)ten(e) dach van rechte doen betheeken(en)/
alh(ier) te comp(ar)e(re)n tot eene(n) voirleden(en) daige van rechte/
tot op heden gecontinueert oft hij hem yet eysschen(de)
//
woude dair de selve jan noch p(ro)cur(eur) van zijne(n) wege(n)/
die dat heeft willen verantw(er)den gecomp(ar)eert en es/
ende de selve m(er)ten hem te rechte gep(rese)nteert ende/
tremvoy versocht heeft Soe hebben de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers gewijst met vo(n)nisse gelieft/
m(er)ten(e) zijn p(rese)ntatie te doen teeken(en) dat hij dat doen mach/
ende heeft hij voird(er) gebreck dat hij dat volge aend(en)/
borg(er)meest(er) act(um) in scampno cor(am) o(mn)ib(us) dempt(is) kersmake(re)/
vynck decembr(is) t(er)cia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus