SAL7387, Act: V°217.2 (371 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°217.2  
Act
Date: 1493-12-07

Transcription

2019-03-02 by kristiaan magnus
Nae dien op heden inde banck voe(r) meye(r) en(de) scep(enen)/
henrick moelema(n) versocht heeft sijn sake die hij/
uuytstaen(de) hadde tegen conrarde le polly nae recht/
geutent te hebben ende zijn wed(er)p(ar)tie v(er)steken/
van hue(re)n rechte ende dat hem zijn conclusie alsoe/
aengewesen soude werdden te voerde(r) want hij/
egheen wed(er)p(ar)tie en hadde alsoe hij seyde ende lanck/
vervolght hadde D(aer)tegen g(er)t de gruyte(re) als voirspreke/
des voirs(creven) conrarts sustineerde al mochte wille(m) van/
lele die de sake als p(ro)cur(eur) desselfs conrarts bedinct/
hadde hem nu d(aer)aff dragen ende alsoe sonder/
wete des voirs(creven) conrarts van zijne(n) rechte v(er)steken soude/
werdden dat tselve alsoe niet sculdich en wae(r) te/
gescieden(e) mair sculdich soude zijn te hebben eenen/
redelijcken dach van viii daigen om zijnd(er) p(ar)tie(n) te/
cundigen ten ynde dat de selve comp(ar)eerde oft/
p(ro)cur(eur) van hue(re)nt wegen om voirts te p(ro)cede(re)n alsoe/
behoe(re)n soude he(m) des gedragen(de) in wersijd(en) van hue(re)n/
voirnemen(en) totten rechte Es gewesen t(er) manissen/
des meyers bijden scepen(en) dat de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
henricx eene(n) dach van acht daigen hebben sal om/
selve te comp(ar)e(re)n oft bij p(ro)cur(eur) ende d(aer)entinden te/
gescieden(e) ind(er) saken tusschen he(m) uuytstaen(de) alsoe/
nae recht behoe(re)n sal in scampno dec(embris) vii[a]
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-14 by kristiaan magnus