SAL7387, Act: V°223.2-R°224.1 (379 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°223.2-R°224.1  
Act
Date: 1493-12-11

Transcription

2020-07-27 by kristiaan magnus
Allen den genen dat h(er)adam walteri p(ri)este(r) sup/
poest der eerw(er)dig(er) univ(er)sit(eit) van loven(en) heeft/
geconst(itueert) geset volc(omen) macht p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteit/
gegeven jacoppe wout(er)ssone woute(re)n jacops/
sijne(n) sone willem(me) gheeritss(one) alle drie wonen(de)/
ind(er) stadt vand(er) gouwe(n) aut Om met rechte/
te vervolgen alsulken so(m)me van pe(n)ni(n)gen als/
/ een geheete(n) piet(er) godevairs onder hem hebben/
mach ende tot zijnen p(ro)fijte getogen heeft den/
selve(n) he(re)n ada(m)me toebehoiren(de) alle questien en(de)/
gescillen d(aer) uuyt spruyten(de) te litisconteste(re)n (et)c(etera)/
in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate substituendi unu(m)/
vel plu(r)es Promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo/
iusto calculo cor(am) wairsege(re) zande decembr(is)/
xi
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus