SAL7387, Act: V°23.3-R°24.1 (43 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°23.3-R°24.1  
Act
Date: 1493-07-10

Transcription

2018-12-14 by kristiaan magnus
Nae dien comen zijn voe(r) den raide vand(er) stadt wout(er)/
kenens poirte(r) te kynnen geven(de) hoe jonch(e)r jan van/
/ lye(re) schouth(eit) van he(re)nthals hem hier hadde doen co(m)me(re)n/
bege(re)nde d(aer) aff van ontslagen te moegen zijn op cautie/
juratoer van alh(ier) rechts te plegen(e) van sgheens des hij/
hem soude willen eyssche(n) (et)c(etera) hopen(de) dat hem tselve/
gebue(re)n soude D(aer) tegen de voirs(creven) scouth(eit) sustineerde de (contra)rie/
dat hij sonder borchtocht niet ontslagen en soude werdd(en)/
gem(er)ct dat hij hem betijden woude van zeke(re)n costen en(de)/
ande(r) last(en) bij he(m) geleden comen(de) spruyten(de) van cue(re)n en(de)/
brueken in tijd(en) en(de) wijlen naird(er) te v(er)claren(e) der h(er)lijch(eit)/
ons(er) genad(icher) he(re)n aengaen(de) beduchten(de) hem oic dat de/
voirs(creven) poirte(r) nae tgewijsde in dien he(m) soude(n) moegen/
acht(er)weerts houden sond(er) totten sijne(n) te moegen geraken/
soe verre dat bevond(en) soude moegen werdd(en) P(rese)nte(re)nde/
oic cautie van borchtochten genoech zijnde te stellen(e)/
soe v(e)rre hij den poirte(r) tonrechte belaste van hem/
zijn costen in dien te vergelden(e) en(de) des trecht wijsen/
souden moegen met meer woirden ten effecte voirs(creven) in w(er)sijd(en)/
geallig(er)t Es get(er)mineert ende uuytgesproken bijd(en) selven/
raide hier op gelet zijnde dat de voirs(creven) poirte(r) zoe v(er)re hij/
der vroenten en(de) hachten ontslagen zijn wilt dat hij behoirlijcke/
cautie stellen zal alh(ier) van borgen van hier te rechte te/
staene ende tgewijsde te voldoene opde p(rese)ntatie bij/
zijnd(er) wederp(ar)tien he(m) gep(rese)nteert die deselve zijn wed(er)/
p(ar)tie sculdich zal zijn te acht(er)volgen(e) in (con)s(ili)[o] op(idi) julii x
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus