SAL7387, Act: V°237.3-R°238.1 (412 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°237.3-R°238.1  
Act
Date: 1493-12-23

Transcription

2019-02-18 by kristiaan magnus
Item h(er)man looman barbier als executuer vand(en) testame(n)te/
jouffr(ouwe) adelijsen wijlen swolfs heeft geloeft amelrijcke/
ghijsbrechts want de voirs(creven) jouffr(ouwe) adelijse in zijne(n) huyse/
in hue(re)r leven(de) tijt heeft gehadt een came(r) d(aer)inne zij hadde/
/ seke(r) haeffelijcke goede ende de voirs(creven) h(er)man die/
als executuer gelijck voe(r) beg(er)t ov(er)gelev(er)t te hebbe(n)/
vanden voirs(creven) amelrijcke Oft hem amelrijcke uuyt/
saken van dier overleveri(n)gen e(n)nigen cost last oft/
schade naemaels gebuerde dat hij hem allessins d(aer)aff/
costeloes houden ende scadeloes ontheffen sal cor(am) vynck/
zande decembr(is) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus