SAL7387, Act: V°247.1 (426 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°247.1  
Act
Date: 1494-01-07

Transcription

2019-02-27 by kristiaan magnus
It(em) liebrecht jacops als man en(de) momboir jouffr(ouwe) joha(n)nen/
lobs docht(er) meest(er) jans lobbe inden name van hen selven/
en(de) als procur(eur) desselfs meest(er) jans zijns zweers hebben(de)/
tot des naebescreve(n) steet volcomen macht procuratie ende/
auctoriteyt vande(n) selve(n) meeste(re)n janne gelijc ons dat genoech/
heeft gebleken bij sp(eci)alen procuratien die deselve meest(er) jan/
onder den ande(re)n den voirs(creven) liebrechte gemaict en(de) gepasseert/
heeft ond(er) den segel vand(en) proeften van parijs vand(er)/
daet xiiii[c] xci renu(n)tians quibuscu(m)q(ue) p(ri)vilegiis in p(rese)ntia/
heeft volcomelijc gerenu(n)cieert en(de) quijtgescoude(n) en(de) mits dese(n)/
r(e)nu(n)tieert en(de) quijtschelt tot behoef denijs vand(er) hofstadt/
allen alsulke(n) actie(n) recht oft toeseggen als de voirs(creven) liebrecht/
inden name als voe(r) e(n)nichssins hebben mach oft p(re)tende(re)n/
mochte in een huys en(de) hooff met allen sijne(n) toebehoirten/
gelegen te cortbeke ov(er)dijle opde beke toebehoiren(de) den/
voirs(creven) denijse vand(er) hofstadt tusschen claese de kersmake(re)/
t(er) eend(er) ende de strate gaen(de) te nyvele wert t(er) ande(r) sijden Soe/
uut saken van eend(er) croone(n) lijfpen(sien) die de voirs(creven) meest(er) jan/
lobbe ten live van he(m) en(de) sijnd(er) docht(er) voirs(creven) opde selve goede/
mits v(er)ond(er)pandinghen oft beleyde opde selve goede heffen(de)/
mach sijn soe and(er)ssins Welke renu(n)tiatie en(de) quijtsceldinghe/
bijd(en) voirs(creven) liebrechte inden name als voe(r) gebuert ov(er)mits/
dien soe hij te kinne(n) gaff dat deselve goede met ande(r) vele/
diverse oude(n) co(m)me(re)n belast wesende niet beet(er) en sijn dan/
de selve voirco(m)me(re)n alsoe dat hij uuytgedaight soude worde(n)/
cor(am) cav(er)chon zande januarii vii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus