SAL7387, Act: V°248.4-R°249.1 (431 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°248.4-R°249.1  
Act
Date: 1494-01-09

Transcription

2019-02-27 by kristiaan magnus
Allen den ghenen dat ludolf lucas soene wonen(de) inde/
stadt van endove(n) macht hebben(de) van wegen d(er) selver/
stadt en(de) vrijheyt om sijn resten van sijne(n) jae(r) xcii als/
borg(er)meest(er) d(er) selver stadt t(er) selver tijt inne te halen en(de)/
met rechte te vervolgen(e) teghen de ghene die in ghe/
breke d(aer) van mogen wesen hebben(de) oick macht van/
sijnd(er) hant eene(n) oft meer p(er)sone(n) te mogen substitue(re)n/
ind(er) maten de brieve vand(er) selv(er) stadt ond(er) hue(re)n/
segel behoirijck geexpedeert vand(er) daet xiiii[c] xciii/
xxiii decembr(is) ons op heden ghebleken dat naird(er)/
/ uutwijsen in p(rese)ntia heeft gesubstitueert willem(me) van/
leefdale janne van udekem voirsprake joh(ann)ese de/
vos en(de) jacoppe witteman aut Alle sijn saken questie(n)/
ende gescillen in mel(iori) forma promitt(entes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus