SAL7387, Act: V°255.1 (452 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°255.1  
Act
Date: 1494-01-14

Transcription

2019-03-29 by kristiaan magnus
It(em) arndt van mollebisoul sone wijlen colarts en(de) jan sijn sone/
beyde wonen(de) te geldenake in p(rese)ntia hebben genomen en(de) bekint/
genomen te hebben ind(ivisim) van he(re)n diericke le begge ridders al/
alsulke lande als de selve h(er) dierick liggen(de) heeft te geldenake/
en(de) de welke deselve arnt h(ier) voirmaels in pechting(en) genome(n)/
te weten(e) a(n)no lxxviii julii xvi Te houden te hebben en(de) te/
wynnen van halfm(er)te naistcomen(de) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n/
deen nae dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx h(ier)enbynne(n) om en(de)/
voe(r) thien mudde(n) corens pag(abilis) cum va(n)no et pe(n)na mate(n) en(de) pacht/
van geldenake en(de) drie halste(re)n alle jae(re) sint andriesmesse apostels/
te betalen en(de) te geldenake te leve(re)n behalve(n) een voeder corens/
dat deselve wynne tot zijne(n) coste jairlijcx te loven(en) sal moten/
leve(re)n dair af den yerste pacht vallen sal ts(in)[t] andriesmisse/
naistcomen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] It(em) es vorweerd(e) dat de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) landen voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde (et)c(etera) et sic ult(ima) prout/
h(abetu)r in accensa p(re)d(i)c(t)e date ende alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am)/
cav(er)chon zande januarii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus