SAL7387, Act: V°256.1 (449 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°256.1  
Act
Date: 1494-01-14

Transcription

2019-03-10 by kristiaan magnus
It(em) meest(er) golijn van tsestich renu(n)t(ians) p(ri)vilegiis univ(er)sitat(is) studii/
lovanien(sis) et aliis quibuscu(m)q(ue) en(de) jan meys pelsmake(r) hebbe(n) geloeft/
ind(ivisim) pete(re)n den becke(re) scrijnmake(r) inne te staen(e) dat hem ombelet volge(n)/
sullen alsulken eyken gecomen staen(de) oft liggen(de) alnoch op dbosch/
den selven meest(er) golijne en(de) janne voirs(creven) van hue(re)r beyd(er) huysvr(ouwen)/
wegen toebehoe(re)nde omtr(ent) wave(r) gelegen als vand(en) coope d(er) selv(er)/
eyken tande(re)n tijden bijd(en) voirs(creven) pete(re)n tegen hen gedaen alsoe/
dat hen genoech sal mogen zijn Hebben insgelijcx geloeft inne/
te staen(e) pete(re)n voirs(creven) van alsulken costen en(de) scaden als deselve/
pet(er) uut saken vand(en) beletten vand(en) selven coope te he(n)wert/
eyschen(de) es soe verre met rechte bevonde(n) werd(en) dat zij/
dair inne gehouden soud(en) sijn als deselve pet(er) p(re)tendeert en(de)/
anders niet Ende van allen des(er) rechts te plegen(e) voe(r) de/
wethoude(re)n van des(er) stadt en(de) want de voirs(creven) pet(er) hen nu/
betaelt heeft tsamen xviii pet(er)s te xviii st(uvers) mu(n)ten nu t(er)tijt/
cours hebben(de) soe heeft de selve pet(er) he(m) oic toegeseet oft/
nae recht bevond(en) worde dat hij hen de d(enieren) bij hem nu/
betaelt in ande(r) werden en(de) valuat(ien) soud(en) mot(en) geven en(de)/
betalen dat hij he(m) dair voe(r) inne staen sal cor(am) beert cav(er)chon/
januarii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus