SAL7387, Act: V°258.2-R°259.1 (458 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°258.2-R°259.1  
Act
Date: 1494-01-16

Transcription

2019-03-29 by kristiaan magnus
It(em) den dach van rechte op heden dienen(de) inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) tusschen janne berthens die he(m) hadde doen
//
leve(re)n seke(r) goed(en) toebehoiren(de) henricke de keyse(re) t(er) eende(re) ende/
den selven henr(icke) t(er) ande(re) hebben de selve jan en(de) willem van/
leefdale als procur(eur) desselfs henr(ix) den selve(n) dach uut gestelt/
en(de) gecontinueert op hoope van peyse tot op van heden ov(er) acht/
daghen naistcomen(de) om alsdan te diene(n) op dats p(ar)tien h(ier)enbynnen/
niet en ov(er)comen gelijc dien op heden gedient soude hebben cor(am)/
absoloens vynck januarii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus