SAL7387, Act: V°265.2 (472 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°265.2  
Act
Date: 1494-01-21

Transcription

2019-03-15 by kristiaan magnus
Item heeft voirts geloeft de voirs(creven) aelbrecht renu(n)c(ians)/
oftmen naemaels bevonde dat de voirs(creven) goed(en) meer/
belast wae(re)n dan vand(en) oud(en) chijse(n) d(aer) te voe(re)n uutgaen(de)/
het wae(re) met scepen(en) br(ieven) van loeven(en) oft rotselair/
bij hem oft zijnen voirseten de selve belastinge ter/
stont aff te doene oft tselve te laten cortten aen de/
voirs(creven) erffrinte van vi rinsg(ulden) ende den pe(n)ninck achtien(en)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus