SAL7387, Act: V°266.2-R°267.1 (474 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°266.2-R°267.1  
Act
Date: 1494-01-21
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-04-15 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
joh(ann)em de meldert ad om(n)ia et singula bona i(m)mobilia et/
/ he(re)ditaria will(el)mi vand(er) beken et joh(ann)is nijs ubicu(m)q(ue) locoru(m)/
tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in patria braban(tie) sit(a) in ma(n)sio/
nibus domibus curt(is) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis/
censu trecensa redditibus et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis pro/
c(er)t(is) recognitionibus et promissionibus conscript(is) in l(itte)ris/
scabinoru(m) lovaniens(ium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec verba It(em)/
willem vand(er) beken sone wijlen giel(is) en(de) jan nijs sone/
wijlen willems beyde wonen(de) inde prochie van hake(n)devele/
in p(rese)ntia hebben genomen indivisim en(de) bekint dat zij/
genomen hebben tegen janne van meldert die tselve/
alsoe bekint uutgegeven te hebben en(de) die hij en(de) jan/
wijlen sijn sone genomen hadden tegen bauduwijne jorijs/
als rintmeest(er) vand(er) cap(it)len der nyeuwer fondatien va(n)/
s(in)[te] pet(er)s te loeven(en) opten ix[te(n)] dach decembr(is) a(n)no lxxxix/
de thiende en(de) xv boende(re)n lants oft d(aer)omtrint die deselve/
hee(re)n hebben inde voirs(creven) p(ro)chie van hakendevele/
Te houden te hebben en(de) te gebruyken van s(in)[t] jansmisse/
nu lestled(en) eenen t(er)mijn van acht jae(re)n deen nae dande(r)/
sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs te weten(e) dierste/
vijff jae(re)n om en(de) voe(r) tseventich sacken corens goet en(de)/
payabel cu(m) vanno en(de) niet argher dan thiende coren der/
maten van thienen te weten(e) sesse halste(re)n corens voir/
elke sack et (si)[c] ulterius prout h(ab)e(tu)[r] sub data julii xxvii/
a(n)no xci et h(ab)uit q(ue)relas hiis int(er)fueru(n)t cav(er)chon/
zande januarii xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus