SAL7387, Act: V°277.4-R°278.1 (491 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°277.4-R°278.1  
Act

Transcription

2019-06-12 by kristiaan magnus
Item dese leste recognitie es gesciet te dier meyni(n)gen/
dat de voirs(creven) jan van hove jan dillen en(de) matheeus/
van hove en(de) elc hue(re)r tallen tijden alst hen gelieft/
d(aer)mede sullen moegen doen lossen ende scadeloes/
vand(en) voirs(creven) twee borchtochten van drie mudden t(er)wen/
en(de) drie mudden rogs erfpachts ende noch van xii/
rinsgul(den) lijfpen(sien) aen he(re)n anth(onise) van beringe(n) prieste(r)/
capellae(n) der kercken van s(in)[te] peet(er)s te loeven(en) en(de) cornelie/
van beri(n)gen zijnd(er) peeten d(aer)voe(r) de voirs(creven) p(er)soene(n)/
/ behalven matheeuse van hove hen opten xxiii[te(n)]/
dach nove(m)br(is) lestleden ende noch van xiii rinsg(ulden)/
lijfpen(sien) aen meeste(re)n roelande veys ende janne/
vliet d(aer) voe(r) zij hen insgelijcx opten vii[te(n)] dach/
januarii oic lestleden voer scepen(en) van loeven(en) v(er)oblig(er)t/
hebben inden name en(de) weg(en) des voirs(creven) vrancx/
van hove ende zijnd(er) huysvr(ouw) Ende voirts van alle(n)/
costen lasten scaden zij wae(re)n van rechte oft ande(r)/
die zij oft e(n)nich van hen uuyt saken vanden selven/
borchtochten oft e(n)nigen van dien souden moegen lijden/
in e(n)niger manie(re)n cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus