SAL7387, Act: V°283.2-R°284.1 (504 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°283.2-R°284.1  
Act
Date: 1494-01-28

Transcription

2019-04-04 by kristiaan magnus
Want willem van molle als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(en) tot alle(n) den goeden/
beyde have ende erve rombouts wijlen van molle/
zijns brueders soe wair die gelegen zijn hem met/
eene(n) open(en) br(ieve) van des(er) stadt gescreven aen alle/
officie(re)n alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
en(de) den ghene(n) die die houden(de) wae(re)n namelijc ja(n)ne/
vand(en) driessche te corttenaken ende janne stats te/
waenrode dach van rechte alh(ier) te co(m)p(ar)e(re)n inde/
banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen/
besceyden oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n/
Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daige niet/
geco(m)p(ar)eert en zijn noch procur(eur) van hue(r) wegen/
den voirs(creven) geleydd(en) altijt comp(ar)e(re)nde ende trecht/
voirt versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte/
jans vand(er) hagen meyers van waenrode en(de) bij/
rappoirte jans boschma(n) des(er) stadt geswoiren(en) bode/
behoirl(ijc) gebleken heeft tvoirs(creven) exployt gesciet/
te zijne(n) bijd(en) voirs(creven) meye(r) van wae(n)rode en(de) oic/
bijd(en) meye(r) van hale(n) oft zijne(n) stadhoude(r) te corttenake(n)/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de/
/ wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydde(n) niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datme(n)/
den selven geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven)/
en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n)/
es in scampno januarii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus