SAL7387, Act: V°284.1 (508 of 888)
Search Act
previous | next
Act V°284.1  
Act
Date: 1494-01-28

Transcription

2019-04-04 by kristiaan magnus
Want jan van meldert als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have ende erve willems wijle(n) vander beken soe/
wair die gelege(n) zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aend(en) meye(r) vand(er) gheeten oft zijnen stadt/
houde(r) alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
ende d(er) wed(uwe) desselfs wijlen willems dach van/
rechte oft zij huer d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n/
doen besceyden Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecomp(ar)eert en es noch procur(eur) van/
hue(r) wegen den voirs(creven) geleydd(en) comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij/
resc(ri)pte godenoels van houthe(m) meyers vand(er) gheete(n)/
behoirl(ijc) gebleken heeft tvoirs(creven) exploit gesciet te/
zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydde(n) niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datme(n) den/
selve(n) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende/
leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen es/
in scampno januarii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus