SAL7387, Akte: V°30.2-R°31.1 (57 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°30.2-R°31.1  
Act
Datum: 1493-07-18

Transcriptie

2018-12-15 door kristiaan magnus
Item jonch(e)r reyne(r) van rov(er)rode woenen(de) te orsmale/
en(de) jonch(e)r jacop de h(er)toge zijn behouwede sone woenen(de)/
nu tertijt te loeven(en) renu(n)cian(tes) hebben geloeft ind(ivisim) he(re)n/
he(n)ricke duvelant prieste(r) religieulx en(de) prioer des/
godshuys vand(en) chartroysen buyten antwerpen inden/
name ende tot behoeff vanden groten huyse vanden/
chartroysen in savoyen de so(m)me van twee hondert en(de)/
veertich rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck alse vanden/
acht(er)stellen van alsulken xxxviii rinsgulden(en) xiii stuv(er)s/
en(de) een plecke erff(elijcke) rinten die tvoirs(creven) groot huys/
vanden chartroysen jairlijcx en(de) erff(elijc) heffen(de) es op zeke(r)/
der voirs(creven) p(er)soene(n) goeden gelegen torsmale [voirs(creven)] oft d(aer)omtr(ent)/
vallen(de) jairlijcx te half oeghste nae uuytwijsen der/
br(ieven) d(aer) aff wesende tot desen daige toe d(aer) aff v(er)schene(n)/
en(de) ombetaelt uuytstaen(de) metgaders oic en(de) d(aer)inne begrepe(n)/
den t(er)mijn die nu te half oeghste naistcomen(de) v(er)schijne(n)/
sal te betalen ind(er) manie(re)n navolgen(de) alle jae(re) s(in)[t] jansmisse/
bap(tis)[te(n)] te weten(e) de twee ierste jae(re)n d(aer)aff alle jae(re)/
twintich rinsgulden(en) vanden voirs(creven) acht(er)stellen en(de) d(aer)toe/
telken s(in)t jansmesse den t(er)mijn die altijt te half oeghste/
/ d(aer)nae verschijnen zal vanden voirs(creven) erfrenten ende/
voirtane alle jae(re) nae de voirs(creven) twee jae(re)n acht jae(re)n/
lanck due(re)nde elcx jairs xxv rinsg(ulden) vanden voirs(creven) acht(er)stelle(n)/
ende d(aer)toe oic telken s(in)[t] jansmesse bynne(n) den selve(n) acht/
jae(re)n de rinte die te half oeghste nae elken s(in)[t] jans(mes)s[e]/
verschijne(n) sal quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] cor(am) caverchon zande julii xviii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus