SAL7387, Act: V°307.2-R°308.1 (543 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°307.2-R°308.1  
Act
Date: 1494-02-12

Transcription

2019-04-27 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) eerwerdige hee(r) ende meest(er) jan willem(air)/
doctoir ind(er) heylig(er) godheyt he(re)n giel(is) pasteels en(de)/
h(er) arndt de lange prieste(re)n co(n)ventuale(n) desselfs godsh(uys)/
hebben gekindt van desselfs godshuys wegen wettel(ijc)/
sculdich te zijne mits den voirs(creven) tra(n)sporte ende/
guedingen den voirs(creven) meeste(re)n g(er)de en(de) henr(icke) een/
mudde corens erff(elijc) Te weten(e) elke(n) van hen een/
halff mudde bone et pag(abile) cu(m) va(n)no et pe(n)na b(e)n(e)/
p(re)parate me(n)s(ur)[e] lovanien(sis) he(re)d(itari)[e] t(re)cense sing(ulis) a(n)nis/
ad andree ap(osto)li p(er)solven(dum) ende d(aer)enbove(n) datmen/
voir de beet(er)heyt vander selv(er) hellicht der voirs(creven)/
goeden bove(n) dit mudde corens erffelijck jairlijcx/
ind(er) voirs(creven) godsh(uys) doen sal tot eeuwige(n) daigen/
de jairgetijden solempnelijc ende met reve(re)ntien/
voir de zielen des voirs(creven) wijlen gerardts dwelc/
jairlijcx valt xvi junii ende oick des voirs(creven) wijle(n)/
jans vand(er) moelen alte(r)a joh(ann)is baptiste te weten(e)/
xxv junii ende dat zij d(aer) voe(r) en(de) voir tvoirs(creven) mudde/
corens erffelijck sullen doen hebben den voirs(creven) meeste(re)n/
gheerde ende henricke te weten(e) elken van hen/
behoirlijcke brieve onder de segele(n) vand(en) prior en(de)/
conve(n)te des voirs(creven) godshuys in behoirlijck(er) forme(n)/
t(er) maniss(en) vanden selve(n) meeste(re)n gheerde ende henr(icke)/
ende elcx van hen Behoudelijc nochtan dat tselve/
godshuys tvoirs(creven) mudde corens erfpachts tallen tijden/
sal moegen lossen ende afquijten teene(n) oft twee male(n)/
/ mair niet myn dan elcx gedeelte teene(n)male/
ende elcx halff mudde d(aer)aff met thien rinsgulden(en)/
te xx stuv(er)s tstuck ende altijt met vollen pachte/
cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus