SAL7387, Act: V°320.2 (559 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°320.2  
Act
Date: 1494-02-15

Transcription

2020-07-12 by kristiaan magnus
Item voir janne oliviers substituyt vanden borg(ermeeste)[r]/
zijn getaxeert de costen die jan van b(er)them eysschen(de)/
was roelande van wesemale drossate van arsschot/
tsamen op twee r(ins)g(ulden) xix(½) st(uvers) die welke tsamen/
gerekent mett(er) hellicht vand(er) xli andriesg(ulden) xviii st(uvers)/
die jan int geheele soe voir hem selve(n) soe oic voe(r)/
den drossete alleene heeft betaelt de xxviii r(ins) [andr(ies)] g(ulden)/
d(aer)aff aen de jouffr(ouwe) inde lelie w(er)dynne goirts vand(en)/
berge de x guld(en) d(aer)af aen de wed(uwe) meys en(de) de vier/
andr(ies) guld(en) ende xviii stuv(er)s aen de wed(uwe) raes wijle(n)/
van baussele gedragen ten laste van roelande op/
xxxi rinsg(ulden) xv(½) st(uvers) d(aer)op roelande tafslage comen/
xix rinsg(ulden) x(½) st(uvers) in div(er)s(en) p(or)celen den selven janne oft/
ande(re)n in zijne(n) name d(aer)op betaelt noch liiii stuv(er)s/
voir de hellicht vand(er) vier burgun(sche) guld(en) voir tvierde/
jair dat de drossete betaelt heeft aende voirs(creven) jouffr(ouwe)/
inde lelie gedraeght tgene des roelant janne/
blijft boven alle ontfanck ende verleggen bij hem/
voirt ja(n)ne gesciet ix rinsg(ulden) ende xi st(uvers) de welke/
de selve roelant als goet man in handen vand(en)/
selven borg(er)meest(er) geloeft heeft te betalen(e) den/
selven janne tusschen dit en(de) beloken(en) paesschen/
naistcomen(de) ombegrepen als vervolghde scult cor(am)/
d(i)c(t)o sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o] febr(uarii) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus