SAL7387, Act: V°320.3-R°321.1 (561 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°320.3-R°321.1  
Act
Date: 1494-02-15

Transcription

2019-06-22 by kristiaan magnus
Item pet(er) vander voe(re)n heeft geloeft der werdynne(n)/
obeerts drabbekiers xi(½) rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck die/
huer noch reste(re)n aenden selven pete(re)n van dien xxxv/
rinsgulden(en) die hij huer sculdich was van seke(re)n line(n)/
laken dwelc hij van huer gehadt heeft en(de) d(aer)aff/
/ hij sijn cedulle van zijnd(er) hant huer gegeven hadde/
de welcke mits des(er) gelueften de welke mits des(er)/
gelueften gea(n)nichilleert ende te nyeute gedaen es/
te betalen(e) deen hellicht d(aer)aff te half vasten(en) naistc(omende)/
ende dand(er) hellicht o(n)begrepen te beloken(en) paessche(n)/
d(aer)nae quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met vorweerden oft hij h(ier) inne/
gebreckelijck viele datmen d(aer) voe(r) tzijne(n) huyse/
sal moegen gaen panden ende die pand(en) v(er)coepe(n)/
sonder voird(er) recht te versueken(e) Ende aengaende/
den rinsgulden(en) die peet(er) meer sculdich zijn soude/
en(de) dien hij seecht dat de voirs(creven) w(er)dynne aenden/
lange(n) heyne gehouden soude hebben d(aer)aff de/
selve werdynne meynt neen dien blijft buyten/
desen ombeslicht in (con)s(ili)[o] opidi oliviers sub(stitu)[to] baets/
burg(imagis)[tr(is)] et plu(r)ibus aliis de (con)s(ili)[o] febr(uarii) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus