SAL7387, Act: V°324.3-R°325.1 (564 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°324.3-R°325.1  
Act
Date: 1494-02-18

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
It(em) bauduin lise woenen(de) te loeven(en) opde halfstrate als/
procur(eur) boudewijns lise woenen(de) bynnen d(er) stadt van/
/ thienen heeft hem op heden inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) te rechte gep(rese)nteert tegen willem(me) datijn die/
de selve bauduin alh(ier) met brieven van des(er) stadt hadde doe(n)/
bescriven ald(aer) de selve willem noch procur(eur) van zijne(n) wege(n)/
niet gecomp(ar)eert en es in scampno febr(uarii) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus