SAL7387, Act: V°326.1 (565 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°326.1  
Act
Date: 1494-02-18

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
Want jan carbeel als geleydt nae des(er) stadt recht/
voir zijn recht uuyt crachte van scepen(en) brieven van/
loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve henr(ix)/
lyens en(de) marien slants zijnd(er) huysvr(ouwe) soe wair/
die gelegen zijn hem met brieven van des(er) stadt/
gescr(even) aenden meye(r) van campenhout oft zijne(n) stadhoude(r)/
te ned(er)hockezeele alle de selve goede behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende der voirs(creven) marien en(de) hue(re)n kinde(re)n/
ende oic janne mathijse ende lijsbetthen sbriefs die/
nae d(er) banck(en) recht ald(aer) opde selve goede met co(m)meri(n)g(e)/
ende rasteme(n)te volgen(de) wae(re)n die in meyni(n)gen die/
oft e(n)nige van dien naed(er) selver bancken recht alsoe/
uuyt te wynnen voir e(n)nig(er)hande actie oft eyssche/
die zij totten selve(n) goeden p(re)tende(re)nde wae(re)n te hebben/
soude die selve goede te laten comen in voldoeni(n)gen/
der voirs(creven) wettig(e) gebreken dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banc voir meye(r) ende scepen(en) doen besceyden/
oft zij hen d(aer)tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij/
op heden als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert/
en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen/
behoirl(ijc) gebleken heeft bij rappoirte boud(ewijns) bellens/
des(er) stadt geswoiren(en) bode tvoirs(creven) exploit gesciet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) vand(en) meye(r) ende der scepen(en) datme(n)/
den selven geleydden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende/
leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen es/
in scampno februarii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus