SAL7387, Act: V°340.3 (580 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°340.3  
Act
Date: 1494-02-25

Transcription

2019-05-13 by kristiaan magnus
Bij middele onderwijse en(de) tussche(n)spreken(e) vanden/
raide vand(er) stadt hebben de hee(re)n ende meeste(re)n henr(ic)/
de mi(n)ori villa ende meeste(re)n peete(re)n van thiene(n) doctoe(re)n/
niet tegestaen(de) e(n)nig(er) voir assignatien gedaen geco(n)se(n)teert/
dat de pe(n)ni(n)gen die de dorpen van s(in)t aechte(n)rode arkene(n)/
ottenborch ende nethen(en) sculdich zijn vand(en) getracteerd(en)/
peyse d(aer)op zij ende op meer ande(r) bewesen wae(re)n/
volge(n) uutgereyct en(de) ov(er)gelev(er)t wordde(n) m(ijn) hee(r) van/
chievre oft last d(aer)aff van hem hebben(de) act(um) in (con)s(ili)[o]/
opidi p(rese)ntib[(us)] scoenvorst sub(stitu)[to] baets burg(imagis)[tr(is)] et plu(r)ib[(us)] aliis de/
(con)s(ili)[o] febr(uarii) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus