SAL7387, Act: V°346.2-R°347.1 (597 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°346.2-R°347.1  
Act
Date: 1494-03-03

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
Item yweyn van ijssche sone wijlen pauwels/
woenen(de) te buetsele in p(rese)ntia heeft genomen ende/
bekint genomen te hebben van janne van buetsele/
seven vie(re)ndeelen lants gelegen te buetsele in drie/
stucken d(aer)aff de twee stucken deen houden(de) drie/
vie(re)ndeele(n) ende dand(er) (½) dach(mael) gelege(n) zijn opt scoebosch/
velt ende tderde stucke houden(de) (½) dach(mael) es gelegen/
acht(er) delse bossche ende noch (½) boend(er) beempts/
gelege(n) inde daelbeempde Te houden te hebbe(n)/
te wynne(n) ende te werve(n) van halfm(er)te nu/
naistc(omende) eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dand(er) zond(er) middel vervolgen(de) elcx/
jairs d(aer)enbynne(n) tvoirs(creven) lant metten (½) boende(r)/
beempts tsame(n) om ende voe(r) negen halste(re)n rocx/
pag(abilis) cu(m) vanno me(n)s(ur)e lovanien(sis) s(in)[t] andries(mis)s[e] ap(oste)ls/
te betalen(e) en(de) te loeven(en) ten huyse des voirs(creven)/
/ jans van buetsele te leve(re)n jairlijcx den t(er)mijn/
due(re)nde Item es vorweerde dat de voirs(creven) yweyn/
tvoirs(creven) lant wel ende loffelijc wynnen werven/
en(de) mesten sal gelijc regenoten bove(n) en(de) beneden/
ende tselve laten ten uuytgane van zijne(n) t(er)mijne/
soe hij dat aenveerdt heeft te weten(e) de vijff/
vie(re)ndeele(n) opt scouboschvelt gelegen besaeyt met/
rogge ende dander half dach(mael) eens o(m)megedaen/
Item es voirt vorweerde dat de selve yweyn/
jairl(ijx) den t(er)mijn due(re)nde betalen sal de chijsen/
des voirs(creven) jans van buetsele Ende alle dese/
vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) vynck zande m(ar)tii t(er)cia
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-26 by kristiaan magnus