SAL7387, Act: V°348.4-R°349.1 (599 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°348.4-R°349.1  
Act
Date: 1494-03-03

Transcription

2019-09-07 by kristiaan magnus
Allen den genen dat will(el)mus cloest(er)mans als/
man ende momboir heylwigen van tuldel zijns/
wijfs actie hebben(de) van seke(re)n scepen(en) br(ieven) van lov(en)/
van eene(n) r(ins)g(ulden) lijfpen(sien) ende den beleyde d(aer) mede/
/ symoen de decke(re) als p(ro)cur(eur) he(ren) g(er)ts van duer prieste(r)/
geleyt was totten goeden everarts de pape en(de)/
zijnd(er) huysvr(ouwe) heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht/
p(ro)cu(r)acie ende aucto(r)iteit gegeven goird(e) brabants met/
rechte te vervolgen dactie vanden selve(n) beleide/
en(de) scepen(en) br(ieve) ende allet recht ende actie als hij/
ind(en) selve(n) scepen(en) brieff e(n)nichss(ins) hebbe(n) mochte in/
e(n)nig(er) manie(re)n met oic der jairlijcksch(er) rinten van dien/
verschinen(de) optebue(re)n ende tontfangen alle questie(n)/
en(de) gescille(n) d(aer) uyt spruyten(de) te verwae(re)n te bedi(n)ge(n)/
te wynne(n) te verliese(n) alle gescriften en(de) libelle(n) (et)c(etera)/
in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) absq(ue) calculo/
cor(am) cav(er)chon zande m(ar)tii t(er)cia
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-26 by kristiaan magnus